Iestatījumi

Medicīniskās dokumentācijas izraksta/ noraksta/ kopijas pieprasīšanas kārtība

Pacientam ir tiesības iepazīties ar saviem medicīniskajiem dokumentiem:

 • ierodoties klātienē institūta darba laikā P-Pk 8:00-20:00, Se 8:00-16:00 (uzrādot personu apliecinošu dokumentu);
 • sagatavojot rakstisku pieprasījumu.

Pieprasījums jāraksta izmantojot sagatavoto veidlapu vai pašrocīgi.

Izrakstus, norakstus un kopijas pacients saņem triju darbdienu laikā no attiecīgā pieprasījuma iesniegšanas dienas.

Pieprasījums jāiesniedz:

 • papīra formātā (klātienē, iesniedzot lietvedei – 108.kab.) darba laiks, plkst. 8:00 – 16:00 (pašrocīgi parakstīts);
 • elektroniski: info@rsusi.lv  vai e-adresē (parakstīti ar drošu elektronisko parakstu);
 • pa pastu: SIA “Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts”, Dzirciema iela 20, Rīga, LV-1007 (pašrocīgi parakstīts);

Pieprasījuma saturs:

 • pacienta  vārds, uzvārds, personas kods;
 • situācijas, nepieciešamības izklāsts – brīvā formā, vai izmantojot iepriekš norādīto veidlapu;
 • visai informācijai jābūt salasāmai, patiesai, pēc iespējas detalizētai;
 • dokumenta noformēšanas datums, un paraksts ar tā atšifrējumu (ja pieprasījums pašrocīgi parakstīts un nesatur laika zīmogu).

Ja atbildi uz pieprasījumu vēlas saņemt pacienta pilnvarotais pārstāvis vai likumiskais pārstāvis (aizgādnis), pieprasījumā jānorāda:

 • iesniedzēja vārds, uzvārds, e-pasta adrese;
 • likumisko pārstāvniecību (aizgādnības) apliecinoša dokumenta kopija;
 • pacienta notariāli apstiprināta pilnvarojuma kopija, norādot izdevēju, reģistrācijas nr., izdošanas datumu.

Pieprasījums netiks izskatīts, ja:

 • saturs ir personas cieņu un/vai godu aizskarošs;
 • tā izskatīšana nav Institūta kompetencē;
 • iesniegts anonīmi, bez iespējas identificēt adresātu;
 • nav iesniegts valsts valodā.