Iestatījumi

Baltijas Biomateriālu ekselences centrs

Baltic Biomaterials Centre of Excellence – BBCE 

ir Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” finansēts projekts Nr. 857287. Projekts tiek īstenots no 2020. – 2026. gadam.

BBCE projekta galvenais mērķis ir izveidot vienotu Baltijas Biomateriālu ekselences centru (Baltic Biomaterials Centre of Excellence – BBCE) vispusīgai biomateriālu izpētei un izstrādei, balstoties uz ilgtermiņa stratēģisko sadarbību starp AO Pētniecības institūtu Davosā (Šveicē), Fridriha-Aleksandra Erlangenas-Nirnbergas universitāti (Vācijā), Rīgas Tehnisko universitāti, Rīgas Stradiņa universitāti, Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūtu un Latvijas Organiskās sintēzes institūtu.

Palīdzībai var pie Baltijas biomateriālu ekselences centrs nodrošinās pilnu biomateriālu attīstības ciklu, sākot no laboratorijas koncepcijas līdz klīniskai pielietošanai, fokusējoties uz individuālu implantu izgatavošanu kaulaudu reģenerācijai, meklējot risinājumus trīs līmeņos: biomateriālu sastāvs, ģeometrija, bioaktīvu sastāvdaļu ievade.

Pilns kaulaudu reģenerācijas biomateriālu attīstības cikls sastāv no trim sekojošiem soļiem:

  • biosadalošu, osteokonduktīvu un osteoinduktīvu materiālu, kompozītu un zāļu piegādes sistēmu izgatavošana;
  • preklīniski in vitro un in vivo pētījumi;
  • klīniskie pētījumi.

Doktorantūras studenti un pēcdoktoranti pieredzējušu mācībspēku vadībā ar BBCE projekta atbalstu veic biomateriālu pētījumus un apkopo iegūtos rezultātus zinātniskās publikācijās.

Līdz ar jaunu materiālu un tehnoloģiju attīstību un pielietošanu praksē uzlabosies mūsdienīgu medicīnas pakalpojumu pieejamība pacientiem. RSU Stomatoloģijas institūts piedāvās ārstēšanu izmantojot aprobētos materiālus mutes, sejas un žokļu ķirurģijā un periodontoloģijā.

BBCE projekta sadarbības partneri

  • Projekta vadošais partneris: Rīgas Tehniskā universitāte (RTU, Latvija) – Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrs. rtu.lv
  • Rīgas Stradiņa universitāte (RSU, Latvija) – Gatavo zāļu formu laboratorija. rsu.lv
  • Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts (RSU SI). stomatologijasinstituts.lv/en/
  • Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI, Latvija) – Farmaceitiskās farmakoloğijas laboratorija. osi.lv
  • AO Pētniecības institūts Davosā (AO Research Institute Davos – ARI, Šveice). aofoundation.org
  • Fridriha-Aleksandra Erlangenas-Nirnbergas universitāte (FAU, Vācija) – Biomateriālu institūts. biomat.techfak.uni-erlangen.org

Vairāk info https://bbcentre.eu/

Lasi par projekta aktualitātēm https://www.facebook.com/bbcentre.eu/