Iestatījumi

Projekts BBCE meklē pētnieku

Pieejama viena nepilna laika pētnieka vieta doktorantūras studentam pētniecības jomā, kas saistīta ar pacientiem specifiskiem implantu risinājumiem kaulaudu reģenerācijai.

Amata atrašanās vieta: SIA “Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts”. Rīga, Latvija.

Starptautisko tīklu veidošanas iespējas: Šī amata vieta ietver dalību īstermiņa (līdz 14 dienām) un/vai ilgtermiņa (līdz 2 mēnešiem) mācību vizītēs pasaules vadošajos pētniecības centros – AO Pētniecības institūtā Davosā un Frīdriha Aleksandra universitātē Erlangenē-Nirnbergā.

Darba sākums: sākuma datums ir apspriežams, bet provizoriski – 2024. gada rudenī.

DARBĀ PIEŅEMŠANAS ORGANIZĀCIJA:

SIA “Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts”. (RSU Stomatoloģijas institūts) ir Rīgas Stradiņa universitātes meitas uzņēmums.

Jaunajiem pētniekiem būs iespēja papildināt savas zināšanas modernizētā studiju vidē, kur mācības ietver plānošanu un individuālu modelēšanu, izmantojot 3D tehnoloģijas.

BBCE PROJEKTA ZINĀTNISKAIS UN FORMATĪVAIS IZAICINĀJUMS:

BBCE vispārējais mērķis ir izveidot kopīgu progresīvu biomateriālu izstrādes centru, kas balstīts uz ilgtermiņa stratēģisko sadarbību starp Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Organiskās sintēzes institūtu, Rīgas Stradiņa universitāti un SIA “Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts”, no vienas puses, un AO Pētniecības institūtu Davosā Šveicē un Frīdriha Aleksandra universitāti Erlangenē-Nirnbergā, Vācijā, no otras puses.

PIEEJAMAIS AMATS:

Pieejama viena nepilna laika pētnieka vieta doktorantūras studentam pētniecības jomā, kas saistīta ar pacientiem specifiskiem implantu risinājumiem kaulaudu reģenerācijai.

AMATA APRAKSTS:

BBCE projekts, kas tiek finansēts Eiropas Komisijas programmas “Apvārsnis 2020” ietvaros (WIDESPREAD-01-2018-2019: komandas projekta 2. posms) aicina pieteikties uz vienu nepilna laika pētnieka amata vietu doktorantūras studentam ar pievilcīgām papildinošām mācību aktivitātēm daudznozaru un starptautiskā zinātniskā vidē. Izvēlētajam kandidātam būs iespēja pievienoties BBCE izveidotai pētniecības grupai (grupā ietilpst grupas vadītājs, divi doktoranti, divi pēcdoktorantūras studenti, divi maģistranti, medicīnas inženieris un divi zobu tehniķi) un kļūt par daļu no daudznozaru un starptautiska zinātniska tīkla.

NODARBINĀTĪBAS NOTEIKUMI UN PABALSTI:

Doktorantūras studentam tiks piedāvāts divu gadu nepilna laika līgums. Līgums paredz nepilnas slodzes darbu ar 10 darba stundām nedēļā (445 stundas gadā) un gada bruto algu 4000–4500 EUR apmērā.

Doktoranta gada bruto algai tiks piemēroti visi vietējie nodokļi, sociālie pabalsti un citi ieturējumi saskaņā ar valsts noteikumiem (https://www.fm.gov.lv/lv/nodoklu-un-nodevu-politika). Veselības apdrošināšana jāsedz pašiem pieteikuma iesniedzējiem.

Doktorantam katru gadu tiks veikts ar pētniecību un studiju aktivitātēm saistīts darba novērtējums (kritēriji būs šādi: dalība BBCE mācību programmās, publicētie darbi).

ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI (prasības un nepieciešamās kompetences):

Doktoranta amatam var pieteikties no visu tautību kandidāti, kas atbilst šādām prasībām:

 1. Doktora grāds medicīnā (MD) vai zobārstniecībā (DDS).
 2. Kandidātam jāstudē doktorantūrā medicīnā vai jāuzsāk studijas 2024. gadā.
 3. Disertācijas darba tēmai jāatbilst pētniecības grupas zinātniskajai tēmai.
 4. Teicamas mutvārdu un rakstveida angļu valodas prasmes (vismaz B2 līmenī).
 5. Labas komunikācijas un komandas darba prasmes.
 6. Spēja veikt neatkarīgu pētījumu BBCE ietvaros un sagatavot datus uzraudzībā.

PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA:

 1. Pretendentam jāspēj izskaidrot pētījuma rezultātus un apkopot tos augstas citējamības zinātniskajās publikācijās. Katru gadu jāiesniedz un jāpublicē viena augstas citējamības zinātniska publikācija.
 2. Pretendentam katru gadu jāpiedalās BBCE organizētajos mācību semināros, augstas citējamībās zinātniskās rakstīšanas vasaras skolās, kas tiek organizētas Frīdriha Aleksandra universitātē Erlangenē-Nirnbergā, Vācijā.

VĒLAMĀS KOMPETENCES:

 1. Spēja veikt pētījumus uzraudzībā.
 2. Vēlme attīstīt zināšanas par pētniecības metodoloģiju un disciplīnu.
 3. Padziļināta izpratne par studiju jomu.
 4. Spēja sagatavot datus uzraudzībā.
 5. Spēja kritiski analizēt, novērtēt un sintezēt jaunas un sarežģītas idejas.

DOKTORANTŪRAS STUDENTU AMATA IZVĒLES PROCEDŪRA:

Kandidāti tiek aicināti tiešsaistē pieteikties iepriekšminētajam doktora amatam. Pieteikumā jāiekļauj:

 1. CV angļu valodā (Europass formātā, maks. 4 lappuses, ieskaitot publikāciju sarakstu (ja ir)).
 1. Derīga personu apliecinoša dokumenta kopija (pase vai līdzvērtīgs dokuments).
 2. Motivācijas vēstule angļu valodā (ne vairāk kā 2 lappuses), kurā jāiekļauj apliecinājums, ka pretendents atbilst visiem iepriekšminētajiem kritērijiem. Motivācijas vēstulē jāiekļauj apliecinājums, ka pretendents ir tiesīgs pieprasīt darba atļauju Latvijā.
 3. Diploma izraksti (MD vai DDS).
 4. Augstskolas apliecinājums, ka pieteikuma iesniedzējs pašlaik studē doktorantūrā.
 5. Rekomendācijas vēstules (vismaz divas).

Visi dokumenti jāiesniedz bbcentre@rtu.lv līdz 2024. gada 1. septembra plkst. 23.00 (CET).

Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzu, sazinieties ar docenti Dr. med. Ilzi Šalmu (ilze.salma@rsu.lv) un apmeklējiet https://bbcentre.eu/lv/

Atlases procedūra notiek divos posmos: pirmajā posmā tiek pārbaudīti visi saņemtie pieteikumi un atlasīti kandidāti; atlases pamatā ir CV, akadēmiskie dokumenti, motivācija un atbilstība konkrētajam pētniecības projektam. Otrais posms ir intervija (klātienē vai tiešsaistē). Pēc tam sekos veiksmīgā kandidāta darbā pieņemšanas procedūra.

Pirms pieņemšanas darbā veiksmīgajam pretendentam būs jāuzrāda visu deklarēto sertifikātu un dokumentu oriģināli un jāiesniedz to kopijas, tulkotas latviešu valodā. Nepareiza vai nepietiekama dokumentācija var padarīt atlases procedūru par spēkā neesošu.

PROJEKTS: ES programmas “Apvārsnis 2020” 2. posma komandas projekts: “Baltijas Biomateriālu ekselences centra – BBCE” dotācijas līgums Nr. 857287.

Sludinājuma teksts ENG: